در جهان صنعت، بر این باور استواریم که توسعه پایدار یک فرآیند مستمر است. رویکردی کامل که همه ی جنبه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی در برمی گیرد. هدف اصلی ما بهبود کیفیت خدمات و ایجاد یک تغییر متمایز و مثبت در زمینه های صنعتی است. جهان صنعت به عنوان یک شرکت بازرگانی علاوه بر پیروی هدف بلند مدت خود در افزایش میزان فروش و توسعه بازار تمایل دارد تلاش و انرژی خود را روی محور تخصص و علم حوزه ی پایپینگ صرف نماید. در وبلاگ قصد داریم با نگاهی به مسائل فنی و مقالات بروز نقشی در ارتقای آگاهی مخاطبان خود ایفا کنیم.