حوزه های تخصصی فعالیت

نظرات مشتریان مجموعه

بنیان گذاران مجموعه جهان صنعت آبنوس

رویکرد جهان صنعت آبنوس

متعهد و عملگرا

جهان صنعت آبنوس با ایجاد ایدئولوژی اخلاق گرایانه در کسب و کار و نگاه به جایگاه مسئولیت اجتماعی در بازاریابی، متمرکز بر جذب مشتریانی است که می خواهند با خرید خود تفاوت مثبتی ایجاد کنند. جهان صنعت سعی دارد عناصر مسئولیت اجتماعی را در استراتژی های بازاریابی خود به عنوان ابزاری برای کمک به جامعه ی صنعتی ایران از طریق ارائه ی خدمات و محصولات سودمند اتخاذ کند.

تکیه بر دانش و تجربه

حقیقت آن است که میانبرهای زیادی برای به دست آوردن مزیت در برابر رقبا وجود ندارد. دانش و بینش آموخته شده از تجربه عنصری است که موجب می گردد یک مجموعه استراتژی بهتر و به تناسب عملکرد بهتری اتخاذ کند. جهان صنعت آبنوس قصد دارد با بهبود کیفیت تجربه ی مشتری، وفاداری را در شراکت متقابل تجاری پرورش دهد. همین حالا ثبت نام کنید!

خدمت رسانی

کارشناسان جهان صنعت آبنوس با همراهی تجربه و علم و با رعایت اصول و تعهد کاری، سعی در ارائه بهترین خدمات در تمامی زمینه های صنعتی سفارش دهندگان محترم می باشند. پروژه خود را با اطمینان خاطر به کارشناسان ما بسپارید.

حسام تخت آبنوس
رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی جهان صنعت آبنوس

کارشناس مکانیک و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران و آمریکا 

حمید تخت آبنوس
مدیر عامل

سه دهه فعالیت در حوزه های

نفت، گاز و پتروشیمی

علیرضا صفار محمدی
عضو هیئت مدیره

بازرس فنی شرکت نفت

سه دهه فعالیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی